Pojištění odpovědnosti

21.října 2011 » Vladimír Kutálek | zpět

Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo nejčastěji formou připojištění k pojištění domácnosti.

Pojistné sazby jsou z roku 2009 od jedné konkréítní pojisťovny a současné sazby se mohou výrazně lišit. Sazby slouží jen pro orientaci.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a Pojištění za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Naší nepozorností můžeme způsobit v životě škodu někomu jinému a tak dochází k nepříjemným situacím. Tomu všemu můžeme předcházet díky pojištění odpovědnosti z občanského života, které se vztahuje na situaci, kdy pojištěnec způsobí neúmyslně škodu někomu jinému a ten na něm požaduje náhradu. Pojištění odpovědnosti občanů kryje škody vzniklé z činnosti v běžném občanském životě (při provozu domácnosti, při sportu a rekreaci, při opatrování zvířete, zejména psů, koček). Do pojištění jsou zahrnuti všichni členové domácnosti - oba manželé, nezletilé a zletilé studující děti (zletilé jen do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let), dokonce i stálí zaměstnanci domácnosti - osobní komorník, chůva apod. Pojištění mívá tři různé limity zvlášť pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční.

Pojištění za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti kryje škody vzniklé ze správy, nájmu, držení nebo vlastnictví nemovitosti. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.např. škody při úrazu na chodníku domu, spadlá taška/sníh ze střechy). Pojištěny jsou současně i fyzické osoby pověřené stavebním dozorem nebo fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě nebo demolici. Občas jsou stavby ve stavbě či demolici ve zvláštním pojištění. Stavba nebo demolice s sebou přináší řadu povinností. Jejich nesplnění může být příčinou vážné škody na zdraví nebo majetku. Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici Vás před nimi ochrání.

Obvyklé druhy pojištění odpovědnosti (občanské, držitele nemovitosti, držitele zvířete) lze sjednat s pojištěním nemovitosti či domácnosti levněji.

Přitom hlavně se dívejte na limit pro škody na zdraví, které pokryjí trvalé následky a ušlý zisk/mzdu postižené osoby, zde často limit nemusí stačit. Toto pojištění je platné často nejen na území ČR, ale také v zahraničí, takže připojištění v rámci cestovního pojištění často není nutné.

Pojištění odpovědnosti, jako u každého pojištění, závisí na pojistných podmínkách, spoluúčasti (lze získat nulovou spoluúčast) v některých případech je nutné uzavřít (pod každým pojištěním je příklad CPP 03/2009, hrubý nástin sazeb, pozor vyšší či nižší pojistné může znamenat lepší či horší pojistné podmínky, např. zahrnutí i pojištění zvířat či demolicí apod.):

  • Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti v běžném občanském životě,

Kategorie limitů pojistného plnění

Roční pojistné v Kč

 

škoda na zdraví

škoda na věci

finanční škoda

I.

2 000 000,- Kč

1 000 000,- Kč

500 000,- Kč

460,- Kč

II.

4 000 000,- Kč

2 000 000,- Kč

750 000,- Kč

897,- Kč

III.

6 000 000,- Kč

3 000 000,- Kč

1 000 000,- Kč

1 265,- Kč

  • Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti,

Nemovitost

Rozloha

Kategorie limitů pojistného plnění *) roční pojistnéI. *)

II. *)

III. *)

 

Pozemek

do 1 000 m2

176,- Kč

341,- Kč

473,- Kč

 

nad 1 000 m2

330,- Kč

638,- Kč

935,- Kč

 

Budova

s 1 podlažím

100,- Kč

160,- Kč

220,- Kč

 

za každé podlaží

35,- Kč

60,- Kč

80,- Kč

 

Demolice (zastavěná plocha v m2)

do 1 000 m2

310,- Kč

610,- Kč

900,- Kč

 

nad 1 000 m2

660,- Kč

1 300,- Kč

1 940,- Kč

 


Bytová jednotka (pro vlatníky bytů - za m2 podlahové plochy)

do 60 m2 podlahové
plochy

3,- Kč

4,- Kč

5,- Kč

 

61 – 95 m2 podlahové plochy

2,70 Kč

3,80 Kč

4,50 Kč

 

nad 96 m2 podlahové plochy

2,50 Kč

3,50 Kč

4,- Kč

 

*) Limity pojistného plnění jsou stejné jako u pojištění odpovědnosti v běžném v občanském životě

 

  • Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo opatrovatele zvířete,

Kategorie limitů pojistného plnění

Roční pojistné

 

škoda na zdraví

škoda na věci

finanční škoda

za 1. zvíře

za každé další zvíře

I.

500 000,- Kč

250 000,- Kč

120 000,- Kč

138,- Kč

100,- Kč

II.

1 000 000,- Kč

500 000,- Kč

250 000,- Kč

276,- Kč

200,- Kč

III.

2 000 000,- Kč

1 000 000,- Kč

500 000,- Kč

414,- Kč

280,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání

Pojištění se vztahuje vždy ke konkrétnímu zaměstnavateli. Při změně zaměstnavatele je třeba změnit smlouvu, což pojišťovny nabízejí bezplatně. Pojištění je cenově rozlišeno pro nemotorizované, motorizované a profesionální řidiče a samozřejmě podle výše pojistné částky a spoluúčasti.

Jedná se o pojištění, které se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. U tohoto pojištění musí jít vždy o obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu podle § 250 zákoníku práce (nikoliv o zvláštní odpovědnost) v pracovním poměru, který je založen individuální pracovní smlouvou, popř. dohodou o pracovní činnosti. Zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli maximálně do výše 4,5 násobku svého průměrného hrubého výdělku (§ 257 zákoníku práce).

V případě, že zaměstnanec uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti (odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat nebo odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů dle § 252 a § 255 a násl. zákoníku práce), nelze poskytnout plnění z tohoto pojištění za jakékoliv pohřešování věcí nebo schodek. Netýká se to však jejich poškození či zničení. Uvedené zásady platí obdobně ve služebním poměru, který se řídí obdobnými právními předpisy ČR.

Příklady sazeb bez spoluúčasti 03/2009 za těchto podmínek: Nespočívá-li škoda v poškození nebo zničení, ale v tom, že věc je pohřešována, ztracena, tj. není k dispozici, nelze z uvedeného pojištění plnit. Škody na dopravních prostředcích svěřených zaměstnavatelem jsou omezeny částkou 50 000,- Kč na jednu událost.

Limit pojistného plnění

Roční pojistné - ČR

Roční pojistné - Evropa

A1

A2

B

A1

A2

B

60 000,- Kč

1 725,- Kč

1 150,- Kč

575,- Kč

2 243,- Kč

1 495,- Kč

748,- Kč

100 000,- Kč

2 415,- Kč

1 610,- Kč

805,- Kč

3 140,- Kč

2 093,- Kč

1 047,- Kč

150 000,- Kč

3 105,- Kč

2 070,- Kč

1 035,- Kč

4 037,- Kč

2 691,- Kč

1 346,- Kč

200 000,- Kč

3 795,- Kč

2 530,- Kč

1 265,- Kč

4 934,- Kč

3 289,- Kč

1 645,- Kč

Poznámky:
A1 = profesionální řidiči, řidiči vysokozdvižných vozíků a ostatních skladových dopravních prostředků vyžadujících zvláštní oprávnění
A2 = ostatní řidiči, např. řidiči referentských vozidel 
B = ostatní zaměstnanci (neřidiči)

Pokud se sjedná pojištění u jiné pojišťovny se spoluúčastí: 20% mohou sazby vypadat takto:

Limit pojistného plnění

Roční pojistné (území ČR)

Roční pojistné (Evropa)

Skupina I.

Skupina II.

Skupina I.

Skupina II.

50 000,- Kč

480,- Kč

300,- Kč

630,- Kč

390,- Kč

100 000,- Kč

650,- Kč

370,- Kč

850,- Kč

480,- Kč

150 000,- Kč

850,- Kč

580,- Kč

1 100,- Kč

750,- Kč

200 000,- Kč

1 050,- Kč

780,- Kč

1 360,- Kč

1 010,- Kč

Skupina I.: Profese, které při výkonu povolání řídí dopravní prostředek zaměstnavatele.
Skupina II.: Ostatní profese.

Líbil se vám článek? Pošlete autorovi
ze své GoPay peněženky...
Chcete sdílet tento článek?

Novinky

Získejte nejnovější informace z našeho webu
přihlašte se k odběru RSS...